Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Bajeczne Beskidy:

  • Monika Pawełek – Prezes Zarządu
  • Żaneta Kukiełka – Wiceprezes zarządu
  • Ewa Drewniak – Skarbnik
  • Izabela Wisła – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

  • Jolanta Raczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Jolanta Kowalska – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Aneta Prochot – Członek Komisji Rewizyjnej