Bajeczny Plac Zabaw

Celem inicjatywy, którą zrealizowaliśmy w ramach Projektu Grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” dzięki LGD Żywiecki Raj, była budowa Bajecznego Placu Zabaw przy ZSP w Czernichowie. Po spotkaniach z rodzicami i dyrekcją ZSP w Czernichowie, które miały na celu określenie potrzeb i wymogów związanych z placem zabaw dla najmłodszych, sprawdzono i wybrano najkorzystniejsze oferty (z gwarancją niezmienności cen, bezpłatnym transportem i montażem, odpowiednimi certyfikatami oraz gwarancją na wyposażenie placu zabaw). Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. przeprowadzono prace przygotowawcze w postaci usunięcia starego placu zabaw, przeprowadzono prace porządkowe. W czerwcu zamówiono nowe elementy na Bajeczny Plac Zabaw, które ostatecznie zamontowano we wrześniu 2020 roku. Z racji zamknięcia szkoły przez pandemię, uroczyste otwarcie nowego placu zabaw przesunięto na czerwiec 2021r. I w ten sposób 1 czerwca oddano do użytku Bajeczny Plac Zabaw. W uroczystości brały udział nasze najmłodsze dzieci oraz osoby osobiście zaangażowane w powstanie placu zabaw- P. Wójt Barbara Kos-Harat, Dyrekcja ZSP, Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Przedstawiciele LGD Żywiecki Raj, Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Przedstawiciele Stowarzyszenia Bajeczne Beskidy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *