Działania ekologiczne

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Kampanie środowiskowe objętego umową o przyznaniu pomocy pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach zorganizowano Działanie „Przed wakacjami pomyśl o ziemi” realizowane przez Stowarzyszenie Bajeczne Beskidy . Podczas realizacji projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu segregacji odpadów, wyjaśniono znaczenie poszczególnych kolorów przy segregacji. Omówiono zmiany klimatyczne i sposób, w jaki możemy poprzez zachowania proekologiczne chronić Ziemię. Przedsięwzięcie pozwoliło podnieść świadomość ekologiczną u dzieci szkolnych. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zaśmiecania w Gminie Czernichów oraz zwiększenie segregacji śmieci, a także uwrażliwienie na zaśmiecenie środowiska.
Przy szkole powstała ekologiczna szklarnia, w której dzieci będą uczyły się ekologicznej uprawy roślin. Przedsięwzięcie pozwoli podnieść świadomość ekologiczną w zakresie ochrony owadów poprzez uświadamianie, jakie efekty przynosi stosowanie nawozów i oprysków sztucznych. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie naturalnej, ekologicznej uprawy roślin i wpływu na żywność stosowania nawozów sztucznych.
Podczas konkursu plastycznego „Nie ma pszczół, nie ma ludzi” dzieci uzyskały wiedzę na temat życia pszczół, ich roli w ekosystemie. Poprzez zabawę i konkurs nabyły wiedzę ekologiczną, a konkurs zakończył się wystawą prac. Przedsięwzięcie pozwoliło podnieść świadomość ekologiczną w zakresie roli pszczół w ekosystemie i zagrożeń płynących z ewentualnego wyginięcia pszczół, co jest efektem realizacji przedsięwzięcia.
Zorganizowano projekcję filmu „Być pszczołą” dla dzieci przedszkolnych. Przedsięwzięcie pozwoliło podnieść świadomość ekologiczną. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest oswojenie się z tematyką ekologiczną i roli pszczół w ekosystemie.
Zorganizowano przedstawienie o tematyce ekologicznej przy udziale pedagogów pt. „Przygoda w lesie”. Przedstawienie miało na celu zaangażowanie dzieci szkolnych w działanie edukacyjne dla innych dzieci, zwiększenie edukacji ekologicznej i pokazanie sposobów, w jaki sposób można posprzątać otoczenie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *